Bank Spółdzielczy w Strzelnie informuje, że działając zgodnie z art. 111b Ustawy Prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, Bank zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonanie określonych czynności następującym podmiotom:

L.p. NAZWA PODMIOTU ADRES SIEDZIBY PODMIOTU REGON KRS
1. Asseco Poland S.A. ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów 010334578 0000033391
2. Solid MCG ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa 356332522 0000037255
3. SGB Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23A, 60-462 Poznań 004848247 0000058205