Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Strzelnie podlegających ogłaszaniu według stanu na 31.12.2021

 Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Strzelnie wg stanu na 31.12.2020r.

 Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Strzelnie

 Pakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych

 Polityka unikania konfliktów interesów w Banku Spółdzielczym w Strzelnie

 Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Strzelnie

 

 Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej