W skład Zarządu wchodzą:

Agnieszka Skrzypczak p. o. Prezes Zarządu
Anna Smaruj Wiceprezes Zarządu
Justyna Dobrzeniecka Wiceprezes Zarządu

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Grzegorz Kozłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stanisław Ciesielski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Tadeusz Cieniawa Sekretarz Rady Nadzorczej
Marianna Kapczyńska Członek Rady Nadzorczej
Marek Filipiak Członek Rady Nadzorczej
Lech Mielcarek Członek Rady nadzorczej
Eligiusz Sławinowski Członek Rady Nadzorczej

 

W skład Komitetu Audytu wchodzą::

Marianna Kapczyńska Przewodniczący Komitetu Audytu
Lech Mielcarek Członek Komitetu Audytu
Marek Filipiak Członek Komitetu Audytu