Aktualności
Kredyt w ramach programu „Czyste Powietrze”

CZYSTE POWIETRZE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZELNIE

Wzrost zanieczyszczeń, globalne ocieplenie, smog, negatywne zmiany w środowisku naturalnym – wszyscy możemy zaobserwować te niekorzystne zjawiska. Na szczęście każdy z nas – bez znaczenia czy jest osobą fizyczną, przedsiębiorcą czy gospodarzem – może mieć swój wkład w poprawienie sytuacji najbliższego otoczenia. Zmiany warto zaczynać od najbliższej okolicy, lokalnych społeczności, sąsiedztwa. W myśl zasady „Myśl globalnie, działaj lokalnie” już teraz każdy z nas może zainwestować w ekologiczne rozwiązania w swoim najbliższym otoczeniu i wspólnie zadbać o tworzenie dobrej, ekologicznej społeczności lokalnej.

W RAMACH FINANSOWANIA DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZELNIE OFERUJEMY KREDYT „CZYSTE POWIETRZE”

„Czyste Powietrze” to kredyt, dzięki któremu nasi klienci będą mogli sfinansować wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła (na paliwo stałe) na nowoczesne, spełniające najwyższe normy. Możliwe będzie również przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynków. Szczegóły określone są w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze" -> Czyste Powietrze – Program Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa w CZYSTYM POWIETRZU przewiduje możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GWARANCJI

 • gwarancja udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie banku udzielającego kredyt, ma zdolność kredytową,
 • gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.

PROGRAM SKIEROWANY JEST DO OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE SĄ WŁAŚCICIELAMI/ WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LUB WYDZIELONEGO Z NIEGO LOKALU MIESZKALNEGO Z WYODRĘBNIONĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ.

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  • 1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kredyt „Czyste powietrze”:

 • to kredyt z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu.

Bank Spółdzielczy w Strzelnie podpisał porozumienie z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Poznaniu:

KREDYT UDZIELANY NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

 • Maksymalna kwota kredytu: 100.000,00 zł
 • Okres kredytowania maksymalnie: 84 miesięcy
 • Oprocentowanie:
  • Dla Klientów korzystających z prawnego zabezpieczenia w formie m.in. gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego
   WIBOR 12 M* + marża 1,50%
  • Dla Klientów nie korzystających z prawnego zabezpieczenia w formie m.in. gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego
   WIBOR 12 M* + marża 2,00%
 • Prowizja przygotowawcza: 1,00 %
 • Dotacja na spłatę części kapitału kredytu

*WIBOR 12 M określony na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania; na dzień 11.04.2022 r. wynosi 3,65%

 

Przykład reprezentatywny

– dla kredytu z oprocentowaniem w wysokości 5,15 %

Całkowita kwota kredytu 40.000,00 zł, okres kredytowania 61 miesięcy, pierwsza miesięczna rata kapitałowa kredytu wyrównująca w wysokości 640,00 zł, pozostałe raty w wysokości 656,00 zł, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,15%, odsetki liczone od aktualnego salda zadłużenia, suma odsetek do zapłaty w całym okresie kredytowania 5.332,91 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,00% całkowitej kwoty kredytu tj. 400,00 zł., koszt zabezpieczenia dotyczący pełnomocnictwa oraz weksla 35,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO 5,76% , natomiast całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 45.767,91 zł.*

Przykład reprezentatywny

– dla kredytu z oprocentowaniem w wysokości 5,65 %

Całkowita kwota kredytu 40.000,00 zł, okres kredytowania 61 miesięcy, pierwsza miesięczna rata kapitałowa kredytu wyrównująca w wysokości 640,00 zł, pozostałe raty w wysokości 656,00 zł, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,65%, odsetki liczone od aktualnego salda zadłużenia, suma odsetek do zapłaty w całym okresie kredytowania 5.850,64 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,00% całkowitej kwoty kredytu tj. 400,00 zł., koszt zabezpieczenia dotyczący pełnomocnictwa oraz weksla 35,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO 6,29% , natomiast całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 46.285,64 zł.*

*Ostateczne warunki kredytowania oraz koszty kredytu uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu, terminu regulowania zobowiązania kredytowego oraz rodzaju przyjętego zabezpieczenia. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 11.04.2022r.

 

Zapoznaj się także z ulotką:

Zobacz pozostałe aktualności

Tabela podstawowa kursów walut

Kurs z dnia: 17.05.2024
EUR
Kupno
4.1284
Sprzedaż
4.3872
USD
Kupno
3.8048
Sprzedaż
4.0437
GBP
Kupno
4.8015
Sprzedaż
5.1398
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.